คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 8.30 น. - 16.30 น.
081-7830611, 053-948038
เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.และ ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง

งานด้านอายุรกรรม

 • จัดทำโปรแกรมฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ
 • ตรวจประเมินและดูแลสุขภาพประจำปี
 • ตรวจรักษาทั่วไป อ่านเพิ่มเติม
 • งานทันตกรรมเบื้องต้น และทันตกรรมพิเศษ
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคพิเศษ อ่านเพิ่มเติม
 • งานด้านศัลยกรรม

  • ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป ไม่ซับซ้อน
  • ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนซับซ้อน

  งานด้านสูติศาสตร์

  • ตรวจประเมินวงรอบการเป็นสัด และหาวันผสมพันธุ์
  • ตรวจประเมินการตั้งท้อง และการมีชีวิตอยู่ของตัวอ่อน
  • บริบาลลูกม้าแรกคลอด/ ลูกม้ากำพร้า
  • แก้ไขภาวะคลอดยาก
  • แก้ไขปัญหารกค้าง
  • แก้ไขภาวะมดลูกอักเสบ
  • ทำหมัน

  การรักษาทางเลือก