คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 8.30 น. - 16.30 น.
081-7830611, 053-948038

ขั้นตอนการรับการรักษา

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.และ ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการรับการรักษา

 • เจ้าของสัตว์โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเกี่ยวการป่วยหรือให้หมอเข้าไปบริการตรวจรักษา
 • สัตวแพทย์ประเมินอาการจากคำบอกเล่าจากเจ้าของเพื่อให้เจ้าของสัตว์รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่จะสามารถทำได้ในเบื้องต้น
 • สัตวแพทย์นัดหมายกับเจ้าของสัตว์ในการออกบริการตรวจรักษาสัตว์
 • สัตวแพทย์เตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้สำหรับการตรวจ รักษาสัตว์ทั้งภายในและนอกสถานที่
 • สัตวแพทย์ทำการตรวจ วินิจฉัยและรักษาสัตว์ทั้งภายในและนอกสถานที่
 • สัตวแพทย์สรุปการรักษาและแจ้งเจ้าของสัตว์เกี่ยวกับแผนการรักษาต่อไป
 • หากต้องมีการรักษาต่อเนื่อง หากมีการตรวจวินิจฉัยอื่นๆเพิ่มเติม สัตวแพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป
 • สัตวแพทย์รับทราบผลจากห้องปฏิบัติการ จากนั้นประเมินและวางแผนการรักษาสัตว์ต่อไป
 • สัตวแพทย์เก็บค่าบริการให้แก่เลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป
 • หากเจ้าของสัตว์ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ ให้ดำเนินออกเป็นใบแจ้งหนี้ จากนั้นให้เลขานุการดำเนินการต่อตามกระบวนการ
 • หมายเหตุ ***กรณีนำสัตว์ป่วยเข้าแอดมิด : ตรวจเลือดโรคพยาธิในเลือดและโรคโลหิตจาง ทุกครั้งก่อนแอดมิด***

  ที่อยู่

  ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 คลิก

  facebook

  โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ facebook

  เบอร์โทรติดต่อ

 • 081-7830611
 • 053-948038