คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 8.30 น. - 16.30 น.
081-7830611, 053-948038

งานบริการตรวจรักษาในปศุสัตว์

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.และ ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง

งานด้านอายุรกรรม

 • จัดทำโปรแกรมฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ
 • ตรวจประเมินและดูแลสุขภาพประจำปี
 • ตรวจรักษาทั่วไป อ่านเพิ่มเติม
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคพิเศษ อ่านเพิ่มเติม
 • งานด้านศัลยกรรม

  • ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป เช่น การเย็บแผล
  • ผ่าตัดกระเพาะหมักหมัก
  • ผ่าตัดกระเพาะพลิก
  • ผ่าตัดไส้เลื่อน
  • ผ่าตัดสะดืออักเสบ/ฝีสะดือ ฯลฯ

  งานด้านสูติศาสตร์

  • การตรวจวงรอบการเป็นสัด และหาวันผสม
  • แก้ไขปัญหาผสมติดยาก
  • การผ่าคลอด
  • แก้ไขปัญหาคลอดยาก
  • แก้ไขปัญหารกค้าง
  • แก้ไขปัญหามดลูกทะลัก
  • ทำหมัน ฯลฯ